Logo Kien wit
Logo Kien
 

Voorbehoud koop eigen woning / verkoop eigen woning

We zitten momenteel in een rare markt. Woningen gaan als warme broodjes over de toonbank. Er is zelfs sprake van een woningcrisis, omdat er te weinig woningen worden gebouwd en beschikbaar zijn. Je hoeft je huis maar te koop te zetten en je bent, als het even kan, per direct dakloos.

In de financiële crisis was het juist andersom. In ons kantoor hebben we meegemaakt dat kopers een woning van een cliënt van ons hadden gekocht, hun eigen woning niet kwijt raakten, vervolgens beide woningen in de markt hebben gezet en uiteindelijk in een huurwoning terecht zijn gekomen met een torenhoge schuld. Zo’n drama wil niemand meemaken. Daarom hebben we als makelaar hiervoor in de loop der jaren wat bedacht, om zo de risico’s voor koper of verkoper weg te nemen. Dit noemen wij de clausules ‘voorbehoud koop eigen woning’ en ‘voorbehoud verkoop eigen woning’.

Voorbehoud koop eigen woning

Je woont momenteel in een mooi huis, maar gezien de overwaarde of bijgestelde woonwensen wil je graag wat anders. Iets groters, moderners of juist kleiner met of zonder tuin. Je wilt je huis wel verkopen, maar niet het risico lopen dat je op straat komt te staan of de stress ervaren dat je niet snel genoeg een huis terug kan kopen. Aan de andere kant weet je pas echt wat je kunt kopen als je eigen woning is verkocht en de markt de prijs heeft bepaald.

Met de ‘voorbehoud koop eigen woning’ clausule kunnen we dit oplossen.

Dit werkt als volgt: Je zet je woning alvast bij de wijkmakelaar te koop, zodat je kan meeprofiteren met de huidige woningmarkt. Op het moment dat er bezichtigingen plaatsvinden, geeft de wijkmakelaar aan de kandidaat kopers aan dat de woning wordt verkocht onder ‘voorbehoud koop eigen woning’. Is de woning verkocht, dan maakt de wijkmakelaar de koopakte op en benoemt hierin het voorbehoud. Met het opgenomen voorbehoud spreek je met de koper af dat je als verkoper in de gelegenheid wordt gesteld om binnen een periode van bijvoorbeeld 6 maanden een andere woning te kopen. Lukt dit niet, dan heb je als verkoper het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Hiermee heb je dus niet het risico om je huis kwijt te raken, zonder dat je iets leuks terug hebt gekocht. Aan jou de keuze!

Wat zijn de voordelen voor de verkoper:

  • Je verkoopt je huis zonder risico
  • Jij bepaalt wanneer je woning echt is verkocht
  • Creëer een betere positie bij aankoop andere woning
  • Je kunt sneller schakelen bij het kopen van een woning
  • Je profiteert van de hoge woningprijzen

Wat betekent dit voor de koper?

Naast voordelen voor de verkoper zijn er ook nadelen voor koper. De koper wil niet het risico lopen dat hij aan een woning vastzit, waarbij hij het risico loopt dat zijn droomwoning toch niet doorgaat. Om de koper daarin tegemoet te komen, wordt in de clausule de koper de mogelijkheid geboden om een andere woning te kopen en de koopovereenkomst op basis hiervan te ontbinden. Als de koper een andere woning aankoopt, moet verkoper in de gelegenheid worden gesteld om binnen twee werkdagen het voorbehoud ‘Verkopen onder voorbehoud van koop’ te laten vervallen.

Als de verkoper het voorbehoud ‘Verkopen onder voorbehoud van koop’ laat vervallen, dan betekent dit dat verkoper afstand doet van dit voorbehoud. Dit betekent dat verkoper de koopovereenkomst niet meer kan ontbinden als verkoper geen ‘nieuwe’ woning onvoorwaardelijk kan aankopen. Wil hij dit risico niet lopen, dan moet hij dit voorbehoud ‘Verkopen onder voorbehoud van koop’ niet laten vervallen. De koopovereenkomst is dan ontbonden.

Voorbehoud verkoop eigen woning

Loopt de markt wat minder goed, of ben je bang dat jij je eigen woning niet snel genoeg zult verkopen? Dan wil je niet het risico lopen om met dubbele lasten te zitten. Dit risico kan je belemmeren om een volgende stap te zetten, terwijl je wel heel graag wat anders wilt. Je hebt al meerdere keren je droomhuis voorbij zien gaan, maar durft niet de stap te zetten.

Met de ‘voorbehoud verkoop eigen woning’ clausule koop je jouw droomwoning en laat je in de koopovereenkomst opnemen dat je de mogelijkheid krijgt om de koopakte te ontbinden als jouw eigen woning niet binnen een periode van bijvoorbeeld 6 maanden is verkocht. De verkoper moet hier wel aan mee willen werken. Om het risico van verkoper te verminderen wordt er naast de clausule ‘voorbehoud verkoop eigen woning’ de 48-uurs clausule toegepast.

48-uurs clausule

De 48-uurs clausule werkt als volgt: Je hebt je droomwoning gekocht, de koopakte is opgemaakt en je gaat snel aan de slag om je eigen huis te verkopen met de wijkmakelaar. Nu heb je bijvoorbeeld 6 maanden de tijd om jouw eigen woning te verkopen binnen deze periode. Met de 48- uurs clausule mag de verkoper zijn woning te koop blijven aanbieden in de markt. Komt er een nieuwe koper die meer biedt, of een gelijkwaardig bod doet met betere voorwaarden, bijvoorbeeld zonder clausules, dan wordt je als eerste koper in de gelegenheid gesteld om binnen 48 uren definitief ‘Ja’ of ‘Nee’ te zeggen.

Het voordeel hierbij is dat je dan al samen met de wijkmakelaar een inschatting kunt maken of je woning wel of niet verkocht gaat worden binnen de 6 maanden. Durf je het niet aan, dan zeg je ‘Nee’ en wordt de koop ontbonden. Is je eigen woning niet verkocht binnen de 6 maanden en verkoper heeft nog geen andere koper, dan kun je de koopovereenkomst ontbinden of nieuwe afspraken maken met de verkoper.

Wat zijn de voordelen:

  • Geen risico op dubbele lasten
  • Jouw droomhuis al vastgelegd als eerste koper
  • Jij bepaalt of je de stap echt gaat zetten
  • Je weet beter waar je aan toe bent bij de verkoop van je eigen woning
  • Kosteloos ontbinden

Deze clausules zijn best ‘Kien’ toch? Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met KIEN wijkmakelaar.